ردکردن این
! AZAD KAMALIAN OFFICIAL WEBSITE
آزاد کمالیان عاشقی ۲

آخرین آهنگ های منتشر شده

سینگل ترک جدید آزاد به نام “عاشقی ۲”  منتشر شد.

دلم

آزاد کمالیان - مسعود ضعیفی

بانوی بد

آزاد کمالیان

فرض محال

آزاد کمالیان

میلرزه دستام

آزاد کمالیان

نگم اصن

آزاد کمالیان

نوجوون بودیم

آزاد کمالیان

فکر

آزاد کمالیان

بارون

آزاد کمالیان

بی تابی

آزاد کمالیان

شانس

آزاد کمالیان

زندگی

آزاد کمالیان

یادت نیست

آزاد کمالیان

بی خیال

آزاد کمالیان

نارنج و ترنج

آزاد کمالیان

فراموشی

آزاد کمالیان

گم گم

آزاد کمالیان

© 2021 Azad Kamalian Official | WebsiteALL RIGHTS RESERVED | Proudly by Artnous.ir

دلم

Del
om

Azad KAMALIAN
Masoud Zaeifi

مث شو دلم تار و سیاهن
مث تکه ابری که پشتی ماهن
مال که بس بدیم دی از دست رفیق
مث چکه هو خرسوم وا راهن
دل بی زبون دردن همیشه
شو و روز خاش بزه کم ایشه
او که دستش اومگه راهش اومدا
ایزه واخنده تیشه وا ریشه
دلوم گفتن از عالم دلوم گفتن از آدم
دلوم گفتن از بیچارگی ای دل سادم
دلوم گفتن از او سالن رفته جوونی که ادستوم ره
مث کاکام قسم راستمه زمونی ادستوم ره
هیچکه تو روز بی کسی حتی وا دادم نرسی
پیچیده بو کار دلوم دست رفیق ناکسی
امگو که زندگی خوبن باشتا که دلخاشی کمن
تنها رفیق بی کلک دست نوازش غمن
ادستوم ره مه بودم تک و تنها
تا بفهموم کسیم نی تو ای دنیا

بانوی بد

نمیدونم کی بود و از کجا اومد
از کجا اومد راه رفت روی مغزمو بعد /

گفت چی میشد واسه ی من باشی تومرد
با همین ادعاشم منو آلوده کرد/

روز اول حرف گل سرخ میزد
حالا روبرومه ایستاده با یک گل زرد/

دیگه وقت تلافیه بانوی بد
حتی با فکرتم شبا سرم میکنه درد /

تو که از پشت خنجر نامردی کردی تو تنم
آره این منم که دارم باهات حرف میزنم/

این منم آزاد که میزنه فریاد
این تلخه که تیشه میزنه تن فرهاد/

حرفهایی ک بم زدی یادت میاد
منو نبری ز یاد عشقمو ندی به باد/

بگو حرفات یادت هست
بگو راهتو کی بست
با یاد کی میشی مست
خاطراتش هنوز هست/

[هرچی من از بدیات میخونم
تو ولی زیربار نمیری میدونم
این کارتوبود عشقم مال توبود
اصلا باورم نمیشه نباشی]2

یه داستان قدیمی کلی خاطرات ناجور
با دوستای صمیمی
نشستی توی خونه ،تو حالت خوبه خوبه
ولی من، میشمارم بدیهاتو دونه دونه/

انگار همین دیروز بود
به باد رفت جوونیمون چقدر زود/

مثل خون بودی برام،سخت بود دوریت
حالا دوریم ازهم قد صد سال نوری /

[گفتم پاک و ساده بودی
تو فوق العاده بودی
آخ چه من بچه بودم
میدونم دل داده بودی
اره دل داده بودی
اما اون من نبودم ]2


[هرچی من از بدیات میخونم
تو ولی زیربارنمیری میدونم
این کار تو بودعشقم مال تو بود
اصلا باورم نمیشه نباشی]2

فرض محال

تودستام فقط دست تورودارم
عزیزم من برام بسه تورودارم
بهت اینجوری کی عشقوثابت کرد
مغروری همین جذابت کرد
احساست مثل احساسم شد
دلتنگی اگه بیتابت کرد
توکه نزدیک منی بسه همین جای کی خالیه
بینمون چیزی بهم ریخته نیست
باتورابطه عالیه
هی نگوفرض کنیم دوربشیم چقدطاقتشوداری
بیخودی فکرتوخسته نکن که این فرض محالیه

دنیای قبل تورودل من بایدمیدیدیه سر
آدما یادم بدن باشن همیشه کلیپ بدن
اونی که عاشقته سمت درنمیره
اونی که موندنی نیس خودت براش بلیط بخر
بین این آدماشدیم دوتارفیق بامرام
خندیدی تابرام عوض شدهمه باورام
عشق تاابدخودتی منوبلدخودتی
واسه من اول تویی من بیخیال همه داورام

توکه نزدیک منی بسه همین جای کی خالیه
بینمون چیزی بهم ریخته نیست باتورابطه عالیه
هی نگوفرض کنیم دوربشیم چقدطاقتشوداری
بیخودی فکرتوخسته نکن که این فرض محالیه

میلرزه دستام

 

 

 

 

میلرزه دستام
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻭﺍ ﮐﻦ ﺑﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﺎﺕ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﮕﯿﺮﻩ
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻭﺍ ﮐﻦ ﻧﺬﺍﺭ ﺗﻮﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻤﯿﺮﻩ
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻭﺍ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ﺩﺳﺘﺎﻡ
ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ﺩﺳﺘﺎﻡ ﻧﮕﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﺑﮕﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺗﺎﺭﯾﮑﻪ ﺷﺒﻬﺎﻡ ﻧﺮﻭ ﺭﺳﻤﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻡ
من بی توتنهام
ﻧﺮﻭ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻭﺍ ﮐﻦ ﻣﻨﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﻢ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻣﯿﺸﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ
ﻧﺮﻭ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻭﺍ ﮐﻦ ﻣﻨﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﻢ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻣﯿﺸﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ
ﺑﻤﻮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﻥ ﻧﺮﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﻭ
ﻧﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ
ﻧﺮﻭ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻭﺍ ﮐﻦ ﻣﻨﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﻢ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻣﯿﺸﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ
ﻧﺮﻭ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻭﺍ ﮐﻦ ﻣﻨﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﻢ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻣﯿﺸﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ

نگم اصن

 

 

 

 

همه شبایی که خوابن همه
یکی فکرباتوراه رفتنه
تو ته خاطره هاتم غمه
که روزای خوب توش واقعاکمه
دیگه گذشته آب ازسرم
دیگه گذشته آب ازسرت
کی بهونه میخواس بره
کی به این قصه هادامن زده

توبفهمی یا نه
این جدایی واقعا
کاری کرده بامن
که نگم اصن ببین
اون ک رفتی سمتش
نداره ارزش
میشنوی به وقتش
که منم کجام عزیزم

قبول،بی منطق شدم
ولی اومدم سمتت خودم
کاردادن اونادستت گلم
که میخواستن به یکی وصلت کنن
خلاصه شده دنیابرات
که سبزه چشاتوقدت بلند
تویاددادی به تهش فک کنم
اونا مونده تاکشفت کنن

توبفهمی یا نه
این جدایی واقعا
کاری کرده بامن
که نگم اصن ببین
اون ک رفتی سمتش
نداره ارزش
میشنوی به وقتش
که منم کجام عزیزمممم

نوجوون بودیم

 

 

 

 

مادوتانوجوون بودیم/همون بودیم
که باهمه بد/باهم مهربون بودیم
روزامون پره قصه بودوحس خوب
عاشق عشق بینمون بودیم
مهم نبودواسمون فرداچی بشه
مهم نبودحتی زیرچشماتیره شه
هرروزبیشترمیکردیم رفت وآمدو
میکشیدیم هرچی که نبایدو

روابرابینمون یه عشق داغ
کل روزتواتاق،تواتاق،تواتاق
فک نمیکنم مثل اون روزابازبیاد
بیخیال آدمابیخیال مادیات
آسون گذشت روزامثل خواب
خونمونوساختیم/بارویاهاروی آب
همه چی رویادمه/یه عالمه تنگ میشه دلم خاطراتش بامنه

الان زندگیش بی من آروم شده
دیگه نوجوون نیست خانوم شده
اجازه داده دست یکی دیگه دورش حلقه شه
یه مردعادی بی ماجرابی طبع شعر
من بافیلم وسازکنج خونه
باهمون کارایه اشتباه وبچگونه
توکاشکی بنویسی برام
به چی رسیدی الان/به چی رسیدی الان
روابراخونه تاریک وبی چراغ
کل روزتواتاق،تواتاق،تواتاق
فک نمیکنم مثل اون روزابازبیاد
بیخیال آدمابیخیال مادیات
آسون گذشت روزامثل خواب
خونمونوساختیم/بارویاهاروی آب
همه چی رویادمه/یه عالمه تنگ میشه دلم خاطراتش بامنه

فکر

 

 

 

 

به توکه فکراکنوم/شاعرابوم
(به تو که فکر میکنم شاعر میشوم)
مثل چوک کوچک بازم/عاشق ابوم
(مثل بچه ها عاشق میشوم)
توی ذهنوم تودلوم/پره گلن
(در ذهن و دلم پر از گل است)
وا تودنیا/قابل تحملن
(با تو دنیا قابل تحمل میباشد)
هرجاارم بازم تویی
(هر جا بروم باز هم تو را میبینم)
انگارتوچشموم خونتن
(انگار در چشمانم خانه کردی)
توشعرومی توشورومی
(تو شعر و شور منی)
ایطودلوم دیوونتن
(خیلی دلم دیوانه ی توست)
معنی ای سکوت خوبن
(معنی این سکوب خوب است)
سکوتت یعنی آرومی
(سکوتت یعنی آرامی)
هرچه وا گیتاربزنوم/عاشقونه
تواشنویی
(هر چه با گیتار بزنم تو عاشقانه میخوانی)
ببخش که احساسوم کمن
(ببخش که احساسم در مقابلت نلچیز است)
دل کوچکن عشقت گپن
(با دلی کوچک عشق بزرگی دارم)
یه روزی افتخارادی اتای ا چشموم اخونی
(یه روز افتخار میدی و از چشمان من میخوانی)

هنوزاکارامه وا تو/قول وقرار امه وا تو
(هنوز با تو قول قرار های زیادی دارم)
برگ خزون زدم ولی/شوق بهار امه واتو
(با اینکه خزان هستم ولی با تو شوق بهار دارم)
توشعرومی/توسازومی
(تو شعر و آواز منی)
زمزمه ی نمازومی/
(زمزمه ی مناجات منی)
بقول ابرام که شگو توآخرین نیازمی
(به قول ابرام(شاعر مرحوم ابراهیم منصفی) تو آخرین نیاز منی)
معنیه ای سکوت خوبن
سکوتت یعنی آرومی
هرچه وا گیتاربزنوم/عاشقونه تواشنویی
ببخش که احساسوم کمن
دل کوچکن عشقت گپن
یه روزی افتخارادی اتای ا چشموم اخونی
به توکه فکراکنوم

بارون

 

 

 


آسمون ابریو/لالایی های باد
صورت پنجره میگه/داره بارون میاد
جای پامون روی/کوچه باغای خیس
توکنارمی همیشه/وقتی بارون میاد
دوست دارم دوست دارم بیشترازتموم دنیا
دوست دارم دوست دارم فارق ازامروزوفردا
دوست دارم دوست دارم بیشترازتموم دنیا
دوست دارم دوست دارم فارق ازامروزوفردا

حس خوب باتوبودنو/فرصت نفس کشیدنو
زیربارون قدم زدنو/من دوسش دارم زیاد
وقتی آسمون ابریه/وقتی دستای من سرده
باخودم میگم/ای خدابارون بیاد
دوست دارم دوست دارم بیشترازتموم دنیا
دوست دارم دوست دارم فارق ازامروزوفردا
دوست دارم دوست دارم بیشترازتموم دنیا
دوست دارم دوست دارم فارق ازامروزوفردا
دوست دارم دوست دارم بیشترازتموم دنیا
دوست دارم دوست دارم فارق ازامروزوفردا
دوست دارمممم

زندگی

 

 

 

 

شاید ا بدشانسیه وقتی دنیامیجنگه بام
شایداین دردسرااسمش تقدیره
شایدبشه تودنیای دیگه
خندیدبه ثانیه های دیروز
ولی امروزپرازرنج وغمه
غم هس/ولی شادی کمه
بایدزندگی کرد/بایه ذره خوشی و یه عالمه درد
بایددنیارونفس کشید/بایدبازی روتاتهش دوید
شاید ا خواب پریدوماه رودید
اگه تموم خاطرات گذشته تاریکه
اگه این روزاوهفته هادلگیرن
فردامث یه سکه شانسه
بازی روواسه همیشه توبردی
جاده اگه تاریک ودوره
آخرش یه خط باریکه نوره
بایدزندگی کرد/بایه ذره خوشی و یه عالمه درد
بایددنیارونفس کشید/بایدبازی روتاتهش دوید
شاید ا خواب پریدو ما رودید
بایدزندگی کرد/بایه ذره خوشی و یه عالمه درد
بایدزندگی کرد/بایه ذره خوشی ویه عالمه درد

یادت نیست

 

 

 

 

دعای خیرمن همرات نیست
هنوزم داغ داره دلم
خا‌طراتت ولم نمیکنه
صداتومیشنوم اداتوازبرم
تویی تو،توسرم
انگارکرم/باورکن
حیفه اون همه روزای رنگی
تریپ لاوبودم/گاوبودم
ببخشیدبددهنم
میزدی حرف توی فیلمارو
چیزای تکراری/آره
توآلزایمرداری/یادت نیست
یادت نیست این رابطه چه قصه هاداشت
کارت بیست/اماتاریخ انقضاداشت
یادت نیست من شاه وبی بی بودی
حالاشاهت نیست توام پشت شیشه دودی
یادت نیست این رابطه چه قصه هاداشت
کارت بیست/اماتاریخ انقضاداشت
یادت نیست من شاه وبی بی بودی
حالاشاهت نیست توام پشت شیشه دودی
یادت نیست/یادت نیست
یادته اون روزاروکه پاک و ساده بودی
حتی وقتی من نبودم/به عکسام قانع بودی
چیشدتوی قلبت/چه زوددل توروزدم
خلاصه گندزدی داستانوخیلی راحت
شکستی دل منوبه دوری کردی عادت
چه جوری دلت اومد/بزارجوابتوندم
یادت نیست این رابطه چه قصه هاداشت
کارت بیست اماتاریخ انقضاداشت
یادت نیست من شاه وبی بی بودی
حالاشاهت نیست توام پشت شیشه دودی
یادت نیست این رابطه چه قصه هاداشت
کارت بیست اماتاریخ انقضاداشت
یادت نیست من شاه وبی بی بودی
حالاشاهت نیست توام پشت شیشه دودی
یادت نیست/یادت نیست

بی خیال

 

 

 

 

یکی بارخو ایبستن/توپول و پارتی مستن
(یکی بار خودش رو بسته و در پول و خوشی غرق شده)
یکی خوراک اینینن/دلی ازغم اشکستن
(یکی غذای خوردن نداره و دل شکستست)
یکی سواراقبال/شیرینن حال وروزی
(یکی سوار بر اسب اقبال روزگار شیرینی داره)
یکی خوار و گرفتار/بگینی ازغم اسوزی
(یکی اینقدر گرفتاره که از دیدنش دلت میسوزه)

یکی توآرزوشن/که بپی بنزکادوش هادیت
(یکی آرزو داره از باباش ماشین بنز کادو بگیره)
یکی توفکرسربرج/که بتونت اجارش هادیت
یکی تو فکر سر ماهه که بتونه اجاره خونه ش رو پرداخت کنه)
یه خونه چهل چراغن/خونه نین که خونه باغن
(یه خونه جوری چلچراغه که انگار قصره)
یکی توفکرقسط ومسط ووامن دلی داغن
(یکی تو فکر قسط و بدهی دلش آتیشه)
توکه راه چاره اتنین/مه که خوبوم بیخیال
(تو راه چاره نداری، من که خوبم، پس بیخیال)
توشووت ستاره اتنین/مه که خوبوم بیخیال
(تو شبات یه ستاره نداری، من که خوبم، پس بیخیال)
توکه دستت زیرسنگن/مه که خوبوم بیخیال
( تو که دستت زیر سنگه، من که خوبم، پس بیخیال)
اگه بیخیالی ننگن/مه که خوبوم بیخیال
(اگه بیخیالی ننگ باشه، من که خوبم، پس بیخیال)
مه که خوبوم غصه امنین/اوبدهکاربیخیال
(من که خوبم و غصه ای ندارن، اوت بدهکاره، بیخیال)
او به زیرخط فقرن/خواروبیکاربیخیال
(اون زیر خط فقر، گرفتار و بیکاره، بیخیال)
ایجاقصه سرجنگ/رومو زنگن بیخیال
(اینجا قصه ی روم و زنگه)
اوکه لنگن/پایی زیرخاروسنگن بیخیال
(همیشه سنگ زیر پای لنگه)
اوبه حقش نرسیدن/دلی تنگن بیخیال
(اون به حقش نرسیده و دل تنگه، بیخیال)
ازصبا خو خبر اینین/گیج ومنگن
بیخیاااال
(گیج و منگه و از فردای خودش بیخبره)

نارنج و ترنج

 

 

 

 

دنیابیچه توهمیشه پررنج وغمی
(ای دنیا چرا همیشه پر درد غمی)
یه گوشه ی چشم اتنین بی ماکمی
(حتی گوشه جشمی به ما نداری)
ازکوچه ی ماعربوراهی نبو
(محبوبم از کوچه مون عبور نکرد)
حتی یه دفعه نومی اَ ما ای نبو
(حتی یک بار اسمم رو صدا نزد)
ای شمع تومسوزشب درازن هنوز
((ای شمع، تمام نشو که شب دراز است)
ای صور تو مدم نه وقت خوابن هنوز
(در صور ندمید که وقت خواب نیست)
نارنج وترنج توخونه ی ستمگرن
(نارنج و ترنج در خانه ستمگر است)
توخونه ی مانهال بی بری برن
(در خانه ما نهال بی ثمری، ثمر میدهد)
رسم روزگار بگین که چه یادت ادیت
(رسم روزگار را ببین که چه یادت میدهد)
تازورت نبو زندگی ا بارت اریت
(اگر قدرت نداشته باشی زندگی را از دست میدهی)
ای شمع تومسوزشب درازن هنوز
(ای شمع تمام نشو که وقت دراز است)
ای صورتومدم نه وقت خوابن هنوز
(در صور ندمید که وقت خواب نیست)
“برداشتی متفاوت از اثر قدیمی نصروک” (ترجیح بند فولک میباشد)